\ ททท.ปลื้มกระแสเที่ยวไทยเท่ ดันยอดเที่ยวไทยพุ่ง เดินหน้าลุยเที่ยวไทยเท่ ต่อเนื่องขยายฐานจากกลุ่มคนรุ่น ใหม่สู่กลุ่มแมส พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด เที่ยวเป็นแก็งค์เท่เป็นแก็งค์ นำแสดงโดยเท่Setter นาย ณภัทร เสียงสมบุญ พรีเซ็นเตอร์โครงการ ชูแนวคิด 5 วิถีเท่ ชม ชิม ช่วย ช้อป แชร์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจผ่านรีวิว บ้านบ้าน แนะนำชุมชนเท่โดยปราชญ์ท้องถิ่น สร้างกระแสวิถีเท่ทั่วไทยทางSocial Network โดยชาวบ้านเจ้าถิ่นจำนวน 5 ตอน มั่นใจปี 61 ไทยเที่ยวไทยโกยรายได้ท่องเที่ย วไทยกว่า 1ล้านล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประธานสภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ททท. จัดทำโครงการ “เที่ยวไทยเท่2  ภายใต้โครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่า งยั่งยืน” ซึ่งเป็นการสานต่อการดำเนินงาน และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ป ระกาศให้ ปี 2561 เป็นวาระท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำต่อเนื่ องเป็นปีที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแ สเที่ยวเมืองไทย=เท่ ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางเข้ าไปสัมผัสและมีส่วนร่วมกั บประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทยอย่ างลึกซึ้งและยั่งยืน จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจใ นความเป็นไทย กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอ ย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าโครงการเที่ยวไทยเท่ จะช่วยให้รายได้ด้านท่องเที่ยวใ นปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือมีรายได้กว่าล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.04% มีการเดินทางกว่า 157.83 ล้านคนครั้ง เพิ่มขึ้น 3.2% 

“โครงการเที่ยวไทยเท่เกิดจากการ ต่อยอดการดำเนินงานตามแนวนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภ ายใน โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของปร ะเทศ โดยภายหลังดำเนินการตั้งแต่เดือ นมีนาคม – มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์ ใหม่แฮทแท็กเที่ยวไทยเท่ ในโลกออนไลน์ เกิดการออกเดินทางท่องเที่ยวตาม รอยเที่ยวไทยเท่ เกิดทัศนคติที่ดีกับเมืองไทยและ สินค้าไทย โดยสามารถสร้างการรับรู้ได้กว่า 16,304,630 คน      มีการเข้าถึงโครงการกว่า 78,893,371Reach โดยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y) กว่า 48,913,890 Reach”   

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับโครงการเที่ยวไทยเท่ นำเสนอภายใต้แนวคิด “ออกไปเท่...อย่างมีคุณค่า” ด้วยการเปลี่ยนวิถีการท่องเที่ย วแบบเดิม มุ่งเน้นในการการสร้างคุณค่า และมูลค่าสร้างแรงบันดาลใจให้นั กท่องเที่ยวเติม วิถีเท่ ในการเดินทางให้การออกไปเที่ยวส ร้างเรื่องราวดีๆตั้งแต่คิ ดไปเที่ยวถึงกลับบ้าน ประกอบด้วย ชม ชิม ช้อป ช่วย แชร์ แทรกไปในทุกการสื่อสาร พร้อมทั้งจะขยายฐานกลุ่มเป้าหมา ยจากกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเจนวาย (Gen Y) สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป อันจะเพิ่มสร้างศักยภาพนักท่องเ ที่ยวให้สอดคล้องกับโครงการ

          โดยรูปแบบการสื่อสารจะแบ่ งออกเป็น ส่วน ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาเที่ยวไทยเท่ ชุด “เที่ยวเป็นแก๊งค์ เท่เป็นแก๊งค์” นำแสดงโดยนาย ณภัทร เสียงสมบุญ ดารานักแสดงชื่อดัง เป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ นำเสนอ 5 วิถีเท่ในการเดินทางให้การออกไป สร้างเรื่องราวดีๆ ทั้ง ชม ชิม ช้อป ช่วย แชร์ โดยจะออนแอร์พร้อมกันทุกช่องทาง ในวันที่ 21พฤศจิกายน นี้

          นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำสกู๊ป ออนไลน์ เที่ยวไทยเท่ The Series ตอน ทริปล้างใจ 2 นำแสดงโดยนาย ณภัทร เสียงสมบุญ เพื่อสร้างกระแสวิถีเท่ทั่ วไทยผ่านทาง Social Network กำกับโดย เมษ ธราธร ผู้กำกับชื่อดังจากค่าย GDH ที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้ในการกำ กับภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก เออเร่อ และไอฟาย แต๊งค์กิ้ว เลิฟยู ติดตามชมผ่าน Facebook FanPage เที่ยวไทยเท่  ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้

รวมทั้งยังมุ่งเน้นในการสร้างแร งบันดาลใจด้านการท่องเที่ยวผ่าน “รีวิวบ้านบ้าน” ผ่าน Facebook Fanpage :เที่ยวไทยเท่ แนะนำชุมชนเท่ โดยปราชญ์ท้องถิ่น เชิญชวนให้มาเที่ยวชุมชนของตนเอ ง จำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย 1.ชุมชนแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ 2.วิสาหกิจชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี 3.ชุมชนพะโต๊ะ จ.ชุมพร 4.ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม 5.ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

 

          นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวไทย เท่ ผ่าน Facebook Fanpage : เที่ยวไทยเท่ ชวนคุณเที่ยวตามรอยน้องนาย แบบเที่ยวเป็นแก็งค์ บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางท่อง เที่ยวในสไตล์แก๊งค์ของตัวเอง พร้อมติด Hashtagเที่ยวเป็นแก๊งค์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและออ กเดินทางจริงลุ้นรับ รางวัลเที่ยวไทยเท่ จาก ททท. อาทิ กล้องถ่ายรูป Olympus บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเท ศและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

***สอบถามข้อมูลหรือการร่วมกิจก รรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/tiewthaitay ห รือ โทร.1672