\  

เดินหน้าเชิงรุกของสมาคมการค้าเครื่องเสียง และภาพ(ไทย )อีกหนึ่งก้าว ความร่วมมือ


วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 18.00น. คุณสมัคร สมัครคามัย นายกสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพไทย และคณะกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิจิตร บุญชู ผู้บริหาร The wave online, คุณนาวี อินทรสังขนาวิน ผู้บริหาร Audiophile/Videophile Magazine และ คุณเศรษฐศิริ ฉกาจเกรียงไกร ผู้บริหาร Audionice ร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารเสวยริมน้ำพระราม 3 เพื่อปรึกษาถึงแนวทางการพัฒนาตลาดเครื่องเสียงในประเทศไทย 

ผลการพูดคุยกัน ในทุกฝ่ายต่างก็เห็นพ้องกันถึงแนวทาง ที่จะพัฒนาวงการให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดเครื่องเสียง ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่การระดมความคิดนี้จะสร้างบรรทัดฐาน เพื่อพัฒนาวงการเครื่องเสียงของไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพไทย อันมีเป้าหมายที่จะเน้นพัฒนาทั้งวงการให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน